پارک افزار

پارک افزار

یکی از دسته محصولات شرکت فن آموز، تجهیزاتی است که در پارک های علمی، خانه های علم و موزه های علم و مراکز عمومی نصب می شود و توسط مراجعه کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد.
این تجهیزات به نحوی است که سال ها بتواند در شرایط مختلف محیطی و آب و هوایی با ایمنی مورد استفاده ی همه ی اقشار مردم قرار بگیرد.

هزینه پست برای خرید های زیر ۲۰۰ هزار تومان ۱۰ هزار تومان و برای خرید های بالای ۲۰۰ هزار تومان به سراسر کشور رایگان است.