نمایندگی های فن آموز در ایران و جهان


تکام
تکام
مسئول تماس: آقای سپهری

نماینده فن آموز در استان اصفهان

 • ۳۲۲۰۱۶۳۱ –۰۳۱
 • ۳۲۲۰۱۶۲۳–۰۳۱
 • Tecam.3@gmail.com
 • www.tecamesf.ir
 • خیابان طیب – نرسیده به مسجد سید – ساختمان مهتاب ۸ – طبقه اول

تیوا الکترونیک کارا پارتیکان
تیوا الکترونیک کارا پارتیکان
مسئول تماس: آقای کوشا

نماینده فن آموز در استان مشهد

 • ۵۲۲۴۹۵۷۴ -۰۵۱
 • ۸۰۰۶۵۸۰ – ۰۹۳۵
 • تربت حیدریه - بلوار باهنر، باهنر ۳۸، کوچه دوم ( بعد از نانوایی)، پلاک ۹

آموزشگاه شهر علم
آموزشگاه شهر علم
مسئول تماس: آقای خلج

نماینده فن آموز در استان تهران

 • 021-۶۶۹۳۶۱۴۰
 • ۰۹۱۲۳۰۸۰۲۲۷
 • mmakhalaj@yahoo.com
 • انتهای بلوار کشاورز – نبش خیابان قریب – پلاک ۳۷۸ – طبقه ۲

نمایندگی های جهان