کودکان با سن چهار، پنج و شش سال

مدت دوره: 90 روز

ویژگی های طرح
 • ارسال 6 بسته به ارزش تقریبی 950,000 تومان (با 95,000 تومان تخفیف شما 855,000 تومان می پردازید.)
 • دسترسی به فیلم های آموزش آزمایش در خانه با وسایل ساده
 • پشتیبانی علمی و فنی از طریق ارتباط با پشتیبان
 • امکان دریاف جوایز از طریق کسب امتیاز (فن بن)
855٬000 تومان

اول، دوم و سوم ابتدایی

مدت دوره: 90 روز

ویژگی های طرح
 • ارسال 6 بسته به ارزش تقریبی 1,100,000 تومان (با 110,000 تومان تخفیف شما 990,000 تومان می پردازید.)0
 • دسترسی به فیلم های آموزش آزمایش در خانه با وسایل ساده
 • پشتیبانی علمی و فنی از طریق ارتباط با پشتیبان
 • امکان دریاف جوایز از طریق کسب امتیاز (فن بن)
990٬000 تومان

چهارم، پنجم و ششم ابتدایی

مدت دوره: 90 روز

ویژگی های طرح
 • ارسال 6 بسته به ارزش تقریبی 1,300,000 تومان (با 130,000 تومان تخفیف شما 1,170,000 تومان می پردازید.)
 • دسترسی به فیلم های آموزش آزمایش در خانه با وسایل ساده
 • پشتیبانی علمی و فنی از طریق ارتباط با پشتیبان
 • امکان دریاف جوایز از طریق کسب امتیاز (فن بن)
1٬170٬000 تومان

هفتم، هشتم و نهم متوسطه

مدت دوره: 90 روز

ویژگی های طرح
 • ارسال 6 بسته به ارزش تقریبی 1,500,000 تومان (با 150,000 تومان تخفیف شما 1,350,000 تومان می پردازید.)
 • دسترسی به فیلم های آموزش آزمایش در خانه با وسایل ساده
 • پشتیبانی علمی و فنی از طریق ارتباط با پشتیبان
 • امکان دریاف جوایز از طریق کسب امتیاز (فن بن)
1٬350٬000 تومان

هزینه پست برای خرید های زیر ۲۰۰ هزار تومان ۱۰ هزار تومان و برای خرید های بالای ۲۰۰ هزار تومان به سراسر کشور رایگان است.

آخرین محصولات

نمایش همه

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟