نمایندگی های فن آموز در خراسان رضوی


تیوا الکترونیک کارا پارتیکان
تیوا الکترونیک کارا پارتیکان
مسئول تماس: آقای کوشا

نماینده فن آموز در استان مشهد

  • ۵۲۲۴۹۵۷۴ -۰۵۱
  • ۸۰۰۶۵۸۰ – ۰۹۳۵
  • تربت حیدریه - بلوار باهنر، باهنر ۳۸، کوچه دوم ( بعد از نانوایی)، پلاک ۹

نمایندگی های جهان