بسته اول: آزمایش قانون برنولی (توپ معلق در هوا)

مناسب برای انگیزش دانش آموزان در همه سنین

با تناسب ویژه برای درس علوم پایه ششم

قطعات مکانیکی و الکتریکی داخل این بسته، پس از مونتاژ توسط دانش آموز، به صورت دستگاه نمایش داده شده در فیلم زیر در می آید.

قیمت و نحوه خرید بسته آزمایش قانون برنولی (توپ معلق در هوا)

قیمت تحویل درب منزل: ۶۰,۰۰۰ تومان

برای سفارش این محصول عدد ۱ را به شماره ۰۲۱۷۶۲۵۰۶۴۹ پیامک کنید.

لطفا فقط عدد ۱ پیامک شود و از ارسال اطلاعات دیگر مانند تعداد مورد نیاز خود داری فرمایید.
برای تکمیل فرایند خرید و ارسال محصول همکاران ما در شرکت فن آموز ظرف مدت دو روز با شما تماس خواهند گرفت.

بسته دوم: آینه جادویی (تصویر حقیقی معلق در هوا)

تشکیل تصویر حقیقی در فضا بدون استفاده از پرده
مناسب برای انگیزش دانش آموزان در همه سنین
با تناسب ویژه برای درس علوم پایه های پنجم و هشتم

اشتباه رایج در مدارس در خصوص تصویر حقیقی:
تصور بسیاری از دانش آموزان این است که  تصویر حقیقی به وجود آمده توسط یک آینه مقعر یا عدسی محدب، حتما باید روی یک پرده تشکیل شود و دیدن تصویر حقیقی به صورت معلق در فضا ممکن نیست.
آزمایش با این ابزار، خطا بودن این تصور را اثبات می کند.

قطعات پلاستیکی و آینه مقعر کروی داخل این بسته، پس از مونتاژ توسط دانش آموز،به صورت دستگاه نمایش داده شده در فیلم زیر در می آید.

قیمت و نحوه خرید بسته ساخت و آزمایش با آینه جادویی

قیمت تحویل درب منزل: ۲۷,۰۰۰ تومان

برای سفارش این محصول عدد ۲ را به شماره ۰۲۱۷۶۲۵۰۶۴۹ پیامک کنید.
لطفا فقط عدد ۲ پیامک شود و از ارسال اطلاعات دیگر مانند تعداد مورد نیاز خود داری فرمایید.
برای تکمیل فرایند خرید و ارسال محصول همکاران ما در شرکت فن آموز ظرف مدت دو روز با شما تماس خواهند گرفت.

بسته سوم: مدل چشم و عینک (تصویر حقیقی با عدسی های کروی)

بسته ساخت و آزمایش مدل چشم و عینک (تصویر حقیقی با عدسی های کروی)
مناسب برای انگیزش دانش آموزان در همه سنین
با تناسب ویژه برای درس علوم پایه های پنجم و هشتم
طراحی مفهومی محصولات “فن آموز” در اتاق فکر معلمان فن آموز

قطعات پلاستیکی و سه عدسی کروی داخل این بسته، پس از مونتاژ توسط دانش آموز، به صورت دستگاه نمایش داده شده در فیلم زیر در می آید.

قیمت و نحوه خرید بسته ساخت و آزمایش مدل چشم و عینک

قیمت تحویل درب منزل: ۴۸,۰۰۰ تومان

برای سفارش این محصول عدد  ۳ را به شماره ۰۲۱۷۶۲۵۰۶۴۹ پیامک کنید.

لطفا فقط عدد ۳ پیامک شود و از ارسال اطلاعات دیگر مانند تعداد مورد نیاز خود داری فرمایید.
برای تکمیل فرایند خرید و ارسال محصول همکاران ما در شرکت فن آموز ظرف مدت دو روز با شما تماس خواهند گرفت.