سایت فن آموز
Card image cap
برنامه تلویزیونی

از سال 92 تا کنون حدود 140 برنامه تلویزیونی علمی که توسط فن آموز ساخته شده، از شبکه های مختلف سیما پخش شده اند. برنامه علمی 27 قسمتی چیستا، برنامه علمی 20 قسمتی دانشنما و برنامه 52 قسمتی جزیره دانش از جمله این برنامه ها هستند.

اطلاعات و اخبار این فعالیت فن آموز به تدریج در این بخش بارگذاری می شود.

جستجو

دسته بندی