سایت فن آموز
Card image cap
پارک فن آموز

از سال 1385 تا کنون 30 مرکز علمی تفریحی پارک فن آموز (خانه علم) در نقاط مختلف کشور، با حدود 100 نوع از محصولات طراحی و ساخته شده توسط شرکت فن آموز تجهیز شده است. حدود 2/5 میلیون شهروند که اغلب دانش آموز بوده اند، از این مراکز بازدید کرده و با بازی و تفریح و لذت با برخی از مفاهیم علمی آشنا شده اند.

اطلاعات و اخبار این فعالیت فن آموز به تدریج در این بخش بارگذاری می شود.