پخش مجدد برنامه «چیستا» از شبکه دو

برنامه تلویزیونی چیستا – استودیو فن‌آموز

بازپخش برنامه تلویزیونی «چیستا» محصول فن‌آموز در جدول پخش شبکه دو سیما قرار گرفت.

تکرار برنامه چیستا روزهای دوشنبه و جمعه از شبکه دو سیما در حال پخش است.

محتوای مجموعه برنامه تلویزیونی فن‌آموز که در سال ۹۳ بانام چیستا تولید و پخش شد، سلسله آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی است که با حضور و مشارکت دانش آموزان برگزار می‌شد. در طول سال ۹۳، بیست‌وهفت قسمت ۴۰ دقیقه‌ای از این برنامه در شرکت فن‌آموز تولید و از شبکه دوم سیما پخش شد.

کلیه مراحل ساخت این برنامه شامل طراحی یا انتخاب آزمایش‌ها، ساخت تجهیزات و وسایل اجرای آزمایش‌ها و هم‌چنین ضبط تلویزیونی این برنامه توسط شرکت «سراج فن‌آموز» در محل استودیو فن‌آموز واقع در پارک فن‌آموز انجام می‌شد.

سری جدید برنامه چیستا نیز در حال طراحی است و سعی بر آن است که از پاییز پخش آن آغاز شود.