پارک فن‌آموز، یک‌خانه علم ایرانی است و تجهیزات آن ساخت ایران (شرکت فن‌آموز) است.

محیطی شاد و تعاملی که برای انجام آزمایش و مشاهدات علمی تجهیز شده است.

از سال ۱۳۸۵ تاکنون، تقریباً ۸۵۰ هزار نفر بازدیدکننده داشته است (عمدتاً دانش‌آموز و معلم).

اکنون در حدود ۷۰ وسیله مختلف در آن مستقرشده و این تعداد به‌تدریج در حال افزایش است.

پارک فن‌آموز همچنین محل ضبط برخی از  برنامه‌های تلویزیونی «فن‌آموز»(به نام‌های چیستا و جزیره دانش) است.

محصولات پارک‌افزار

آخرین بازدیدها از پارک فن‌آموز