بازدید دانش‌آموزان دبیرستان معلم از پارک «فن‌آموز»

جمعی از دانش‌آموزان دبیرستان معلم، روز دوشنبه ۲۹  بهمن ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.