بازدید دبیران استان قزوین از پارک «فن‌آموز»

جمعی از دبیران استان قزوین، روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.

parkfanamouz1