ای ذکر جان ثنای تو یا باقرالعلوم

امام محمد باقر علیه السلام:

«ثَلاثَهٌ مِنْ مَکارِمِ الدُّنْیا وَ الاْخِرَهِ أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَکَ، وَ تَصِلَ مَنْ قَطَعَکَ، وَ تَحْلُمَ إِذا جُهِلَ عَلَیْکَ.»

سه چیز از مکارم دنیا و آخرت است

۱ـ گذشت کنى از کسى که به تو ستم کرده است

۲ـ بپیوندى به کسى که از تو بریده است

۳ـ و بردبارى ورزى در وقتى که با تو به نادانى برخورد شود.


همان,ص ۲۹۳