بهشت زیر پای مادران است…

حضرت فاطمه(س):
همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش ، چون بهشت زیر پاى مادران است و نتیجه آن نعمتهاى بهشتى خواهد بود.

کنز العمّال : ج ۱۶، ص ۴۶۲، ح ۴۵۴۴۳.

میلاد بانوی دو عالم(س)، روز زن و روز مادر مبارک