بازدید دبیران دبیرستان امام محمدباقر(ع) از پارک فن‌آموز

جمعی از دبیران دبیرستان امام محمد باقر(ع)، روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.