اطلاعیه آغاز دوره سوم مسابقه دانش آموزی «نور»

اجرای مسابقه دانش آموزی نور و پشتیبانی علمی و فنی آن بر عهده فن‌آموز است.