بازدید دانش‌آموزان مجتمع یامهدی از پارک «فن‌آموز»

جمعی از دانش‌آموزان مجتمع یامهدی، روز پنجشنبه ۲۳ آذر ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.