بازدید دانش‌آموزان دبیرستان فرزانگان ورامین از پارک «فن‌آموز»

جمعی از دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه فرزانگان ورامین، روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.