صوت «اقرا ء باسم ربک…» می‌رسد بر گوش جان

از سخنان امام خمینی (قدس سره) در باره ی مبعث پیامبر اسلام:

*حضرت رسول اکرم اشرف موجودات و اکمل انسان ها و بزرگترین مربی بشر است.

*امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) است.

*اصل آمدن پیغمبر (ص) برای آموزش و پرورش بوده است.