هفدهمین نمایش علمی شب فیزیک فن‌آموز برگزار شد

هفدهمین نمایش علمی شب فیزیک فن‌آموز، روز چهارشنبه ۱۵ آذر در محل پارک فن‌آموز برگزار شد.

در آزمایش‌های این برنامه که به تکرار برنامه شب فیزیک شانزدهم اختصاص داشت، سیر تکاملی ارتباطات تلویزیونی نمایش داده شد و در حضور میهمانان گرامی تصاویر تلویزیونی از یک فرستنده و گیرنده آزمایشگاهی که به این منظور طراحی‌شده بودند انتقال یافت.

مهمانان شب فیزیک، از سرگرمی‌های علمی مجموعه علمی تفریحی «پارک فن‌آموز» بازدید نمودند.