هجدهمین شب فیزیک فن‌آموز برگزار شد

آزمایش‌ها:

۱- آزمایشی با استفاده از پرتوهای لیزر، به‌منظور معرفی روشی برای دریافت صداهای درون یک ساختمان. در این روش با استفاده از تاباندن نور لیزر به شیشه پنجره یک ساختمان از راه دور و دریافت انعکاس نور لیزر، ارتعاشات کوچکی که در اثر امواج صوتی روی شیشه‌ پنجره به وجود می‌آیند آشکارسازی شده و پس از تقویت، امواج صوتی موجود در یک اتاق از راه دور قابل‌شنیدن خواهند بود.

این آزمایش اساس یکی از روش‌های استراق سمع از راه دور جاسوسان است. دانستن این مطالب علمی برای هشیاری و مقابله با جاسوسی مفید است.

۲- آزمایش‌هایی سرگرم‌کننده و مفرّح با استفاده از محصولی جدید از فن‌آموز به نام صدا پرداز

در این آزمایش‌ها صدای حاضرین با استفاده از صدا پرداز دستکاری‌شده و مجدداً پخش می‌شد که نتایج شادی‌آفرین و مهیج به وجود می‌آورد. ازجمله آزمایش وارونه‌سازی امواج صوتی که طی آن از دانش آموزان حاضر خواسته می‌شد نام خود را به‌صورت وارونه ادا کنند و دستگاه صدا پرداز مجدداً با سروته کردن آن صدایی نزدیک به نام اصلی را بازسازی می‌نمود تا یک تجربه‌ آموزنده و مفرّح علمی برای حاضرین و به‌ویژه دانش آموزان از پدیده‌های علمی به وجود آید.