نورآزما ۴۰۱

 نور آزما ۴۰۱ به دانش آموزان کمک می‌کند تا بدون نیاز به محیط آزمایشگاه، در کلاس درس و یا گوشه‌ای از منزل به آزمایش بپردازند و پدیده های علمی را با مشاهده از نزدیک بیاموزند.این محصول حاوی منبع نور و انواع آینه‌ها و کار برگ‌های ویژه انجام آزمایش است. شش کاربرگ ویژه آزمایش، هرکدام برای ۲ آزمایش در نظر گرفته‌شده‌اند که مجموعاً دوازده آزمایش را پوشش می‌دهند. در هر آزمایش، محل استقرار آینه‌ها و منبع نور روی کاربر‌گ مخصوص آن آزمایش مشخص‌شده است؛ بدین ترتیب این کار برگ‌ها خود به‌تنهایی محیط انجام آزمایش را به وجود می‌آورند تا آزمایش‌ها بدون نیاز به اتاق تاریک یا آزمایشگاه، به‌راحتی روی نیمکت دانش آموزان قابل‌اجرا باشند و بدین ترتیب کلاس درس به آزمایشگاه نور تبدیل می‌شود.

 

فهرست آزمایش ها

بخش اول: آینه تخت
بخش دوم: آینه مقعر
بخش سوم: آینه محدب

مزایای استفاده از نورآزما ۴۰۱

افزایش بهره‌وری:

«نورآزما ۴۰۱» پدیده اپتیکی را عیناً به روی میز و نیمکت دانش آموزان می‌آورد تا معلمان فیزیک بدون نیاز به ترسیمات وقت‌گیر، زمان آموزش را به بهترین نحو مدیریت کنند.

قابل‌استفاده در همه‌جا:

انجام آزمایش با «نورآزما ۴۰۱» نیازمند داشتن آزمایشگاه و یا تاریک کردن محیط نیست. همه آزمایش‌ها روی کاربرگ های ویژه آزمایش قابل‌اجرا هستند.

خودکفایی:

به‌کارگیری «نورآزما ۴۰۱» نیازمند اجزاء کمکی خارج از محصول نیست، (بی‌نیاز از پریز برق، اتاق تاریک، پایه استقرار وسایل و …)

سهولت حمل و نگهداری:

بسته‌بندی «نورآزما ۴۰۱» به دانش آموزان امکان می‌دهد آن را در کیف مدرسه حمل کنند و یا آن را مانند کتاب‌های درسی در قفسه یا کشوی خود نگهداری نمایند.

اجزا و قطعات

منبع نور لیزر قرمزرنگ: یک عدد

آینه تخت: دو عدد

آینه مقعر و محدب: یک عدد

باتری: دو عدد

۶ کاربرگ آزمایش، هر برگ حاوی دو آزمایش (مجموعاً ۱۲ آزمایش)

کاربرد

انجام آزمایش‌های بازتابش نور ویژه مباحث فیزیک نور دوره متوسطه

ابزار کمک‌آموزشی جهت استفاده در کلاس و منزل

کادوی علمی مناسب جهت اهدا به دانش آموزان