راهنمای علمی مسابقه ابن‌هیثم

poster-ebne-heysamnemone-film

آخرین آزمایش‌های راهنمای علمی

دسته پرتوی موازی و عدسی مقعر
زیبابین
آینه راستگوی برعکس کننده!
فن‌آموز - چشم براق گربه
آینه راستگو!
کاربرد آزمایش شمع سرد 1
گل خیالی روی هوا
پرواز با آینه تخت 2
آینه ناپدیدکننده