دومین مسابقه دانش‌آموزی«فن‌آموز» – ساخت زیبابین و ارسال تصاویر

جایزه اول: اهدای ۴ دستگاه لپ‌تاپ به ۴ دانش‌آموز برتر!

 جایزه دوم: اهدای ۲۰ دستگاه تبلت به ۲۰ دانش‌آموز برتر بعدی!

   جایزه ویژه: معرفی اثر چهار نفر برتر توسط خودشان در یک برنامه‌ تلویزیونی محصول فن‌آموز (مانند چیستا) .

  • ساخت یک زیبابین توسط دانش آموزان

  • گرفتن و ارسال چند تصویر از اشیاء یا شکل‌ها با کمک زیبابین توسط خود دانش آموزان.