اولین مسابقه دانش‌آموزی«فن‌آموز» – فیلم‌های علمی ۵۹ ثانیه‌ای

اهدای ۲۰ دستگاه تبلت به ۲۰ نفر برتر (۱۰ اثر برتر)!

جایزه ویژه: معرفی ایده و اثر ۳ گروه اول دریکی از برنامه‌های تلویزیونی فن‌آموز

(مانند چیستا) توسط خود اعضای گروه.

تهیه یک کلیپ کوتاه کمتر از یک دقیقه توسط دانش‌آموزان

مانند :

  • انجام یک آزمایش علمی

  • روش ساخت یک کاردستی

  • نمایش یک پدیده علمی

  • کمک به درک یک مفهوم درسی و…