پشتیبانی فنی مسابقه دانش‌آموزی نور – دوره سوم

ابزارهای پیشنهادی فن‌آموز برای انجام آزمایش‌های علمی برای سومین دوره مسابقه نور در آینده اعلام خواهد شد.