دلایل علمی آزمایش‌های قسمت اول برنامه تلویزیونی چیستا

موضوع برنامه : فشار هوا

مرتبط با کتاب فیزیک دوره دوم متوسطه، پایه دهم، فصل پنجم (ویژگی‌های ماده)

توضیح در مورد فشار هوای وارد بر بدن انسان

بدن انسان در حالت معمولی فشارهوا را حس نمی‌کند، زیرا درون آن، هوا یا سیالی وجود دارد که رو به بیرون فشار وارد می‌آورد و بین این دو فشار (هوا و درون بدن) تعادل ایجاد می‌کند. و چون از بدو تولد این شرایط حکمفرما بوده ما این فشار را احساس نمی کنیم. اما با سفر به سیارات دیگر که فشار آن ها بیشتر از فشار اتمسفر زمین یا کمتر از آن است، این موضوع را حس خواهیم کرد.