کارگاه آزمایش‌های فیزیک ویژه دبیران فیزیک و علوم منطقه ۵ تهران برگزار شد

این کارگاه با همکاری شرکت «سراج فن‌آموز» و انجمن ترویج علم و آموزش‌وپرورش منطقه ۵ تهران در تاریخ پنجشنبه ۲۱ آذر برگزار شد.

عده معلمان حاضر در این کارگاه (۸۱ نفر) در سه گروه با استفاده از بسته‌های نورآزما-۴۰۱ اهدایی از فن‌آموز، آزمایش‌های اپتیک انجام دادند. هم‌چنین وب‌سایت آموزشی «چیستا» و طریقه استفاده از آن در تدریس علوم معرفی گردید.