«فن‌آموز» در سومین همایش دبیران فیزیک شهر تهران

سومین همایش دبیران فیزیک شهر تهران غروب روز شنبه ۱۹ مهرماه در مجتمع فرهنگی اندیشه معلم برگزار شد.

در این همایش همکارانی از فن‌آموز به اجرای آزمایش‌های علمی جذاب پرداختند.