حضور «فن‌آموز» درکارگاه دبیران فیزیک گرگان

به همت و تلاش سرکار خانم سلیمی، نماینده فن‌آموز در گرگان برای معرفی بیش‌تر محصولات فن‌آموز, کارگاه دبیران فیزیک برگزار شد.

در ادامه به پخش قسمتی از آزمایش های چیستا پرداخته شد که مورد استقبال همکاران فرهنگی قرار گرفت.