حضور «فن‌آموز» در جشنواره ملی بازی و اسباب‌بازی

سومین جشنواره ملی بازی و اسباب‌بازی از روز ۵ الی ۸ اسفندماه در ساختمان تغذیه دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
شرکت فن‌آموز با برپایی کارگاه آموزشی نورآزما و ارائه محصولات فن‌آموز در بخش نمایشگاهی این جشنواره حضور ویژه‌ای داشت.