«فن‌آموز» در همایش سال جهانی نور دانشگاه فرهنگیان

همایش سال جهانی نور در دانشگاه فرهنگیان، دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳ در پردیس نسیبه تهران برگزار شد.

در این همایش همکارانی از فن‌آموز به اجرای نمایش علمی مرتبط با نور پرداختند.

همچنین در پایان این مراسم کارگاه نور با بسته‌های آموزشی اپتیک فن‌آموز برای دانشجویان رشته فیزیک دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.