حضور سه گروه برتر اولین مسابقه «فن‌آموز»در چیستا

روز یکشنبه ۵ بهمن ماه سه گروه برتر اولین مسابقه دانش‌آموزی فن‌آموز (فیلم علمی کوتاه) با حضور در برنامه تلویزیونی چیستا جوایز خود را دریافت نمودند.

  • گروه اول: آقای امیر مسعود غلامی پور و آقای امیرحسین صادقی از شهر قدس

  • گروه دوم: خانم ریحانه محسنی و آقای مهدیار محسنی از تهران

  • فیلم گروه سوم: آقای مهدی نفیسی و آقای علی نفیسی از تهران