بازدید دانش‌آموزان شهرهای اهواز و دزفول از پارک فن‌آموز

جمعی از دانش‌آموزان مجتمع روباتیک اهواز و پژوهش‌سرای فرهیختگان و آموزشگاه سماء دزفول روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.