ضبط سری ششم برنامه تلویزیونی «دانش‌نما»

سه قسمت از برنامه تلویزیونی «دانش‌نما» با انجام سه آزمایش با موضوعات قدرت مو، قدرت فشار هوا (ماگدبورگ) و اصطکاک در کتاب‌های تودرتو روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ضبط شد.
موضوع اصلی برنامه دانش‌نما انجام آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی در مکان‌های مختلف است که با حضور خانواده‌ها و دانشجویان ضبط می‌شود.