برای ثبت نام مدارس جهت تعیین زمان بازدید با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل نمایید:

دفتر پارک فن‌آموز:                  ۳ – ۷۶۲۵۰۶۴۰ – ۰۲۱