بازدید دانش آموزان دبیرستان حکمت از پارک «فن‌آموز»

جمعی از دانش آموزان دبیرستان پسرانه حکمت، روز سه شنبه ۱۴ اسفندماه از پارک «فن‌آموز» بازدید کردند.