بازدید از پارک فن‌آموز آغاز شد

بازدید از پارک فن آموز واقع در پارک فناوری پردیس  برای سالتحصیلی ۹۸-۹۷ آغاز شد.

بازدید های پارک فن آموز شامل بخش های زیر است:

– تجهیزات داخل سالن و فضای باز پارک فن آموز

– نمایش لیزری

– نمایش زنده علمی

– هواپیمای مسافربری و تجهیزات داخل آن

جهت ثبت نام و رزرو وقت برای بازدید از پارک فن آموز با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید.

۰۲۱-۷۶۲۵۰۶۴۰-۳