بازدید دانش‌آموزان دبیرستان کمال از پارک «فن‌آموز»

جمعی از دانش‌آموزان دبیرستان کمال، روز دوشنبه ۵ آذر ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.