بازدید دانش‌آموزان دبستان مهر هشتم از پارک «فن‌آموز»

جمعی از دانش‌آموزان دبستان مهر هشتم، روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.