بازدید اساتید و دبیران اصفهان و گرمسار از پارک فن‌آموز

برخی از اساتید دانشگاه‌های اصفهان و رئیس آموزشکده سما گرمسار به همراه دبیران هنرستان فنی حرفه‌ای نرجس از پارک فن‌آموز بازدید کردند.