بازدید دبیران فیزیک سمنان از پارک فن‌آموز

جمعی از دبیران فیزیک شهر سمنان، روز یکشنبه ۲۴ دی ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.