فراخوان دوره سوم مسابقه دانش آموزی «نور»

اجرای مسابقه و پشتیبانی علمی و فنی آن بر عهده فن‌آموز است.
جهت ثبت نام به پایگاه اینترنتی مسابقه دانش‌آموزی نور مراجعه فرمایید.