بازدید دانش‌آموزان دبیرستان المهدی از پارک «فن‌آموز»

جمعی از دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه المهدی، روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.