بازدید دانش‌آموزان دبستان نورعلوی از پارک «فن‌آموز»

جمعی از دانش‌آموزان دبستان پسرانه نورعلوی، روز سه شنبه ۷ آذر ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.