بازدید دانش‌آموزان دبیرستان سعدی از پارک «فن‌آموز»-۲

جمعی از دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه سعدی، روز شنبه ۱۱ آذر ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.