بازدید دانش‌آموزان دبیرستان سعدی از پارک «فن‌آموز»

جمعی از دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه سعدی، روز یکشنبه ۵ آذر ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.