آغاز پخش برنامه «جزیره دانش» – از روز ۱۴ اسفند

مجموعه تلویزیونی جزیره دانش با رویکرد ترویج علم و آموزش فرهنگ تحقیق و پژوهش در فضایی کودکانه، از روز شنبه ۱۴ اسفند (روزهای زوج ۱۷:۳۰ و تکرار روزهای فرد:۱۴:۳۰) از شبکه نهال پخش خواهد شد.

قسمت اول این مجموعه تلویزیونی با سه موضوع دمنده توپ انداز، ویتامین ث و شیرها پخش خواهد شد.

این مجموعه در ۲۶ قسمت ۲۲ دقیقه ای در استودیو فن‌آموز و با هدف ترویج و نهادینه کردن روحیه پژوهش در کودکان ایرانی تولید شده است.

محتوا و مدیریت علمی؛ طراحی و ساخت ابزارهای آزمایش ها در جزیره دانش توسط فن آموز انجام شده است و این مجموعه در استودیو پارک فن آموز ضبط شده است.