حضور فن آموز در نمایشگاه کمان دبیرستان نوآور

شرکت فن آموز در نمایشگاه کمان یازده که در ۸ رشته نجوم، زیست شناسی، شیمی، انسانی، ادبیات، ریاضی، برنامه نویسی و فیزیک از تاریخ ۹ اسفندماه تا ۱۴ اسفندماه در مجتمع غیردولتی آموزشی متوسطه اول و دوم نوآور در منطقه ۳ تهران برگزار شد؛ حضور کرد.

نشانی: بلوار نلسون ماندلا، بلوار گلشهر، پلاک ۴۷

زمان: ۹ الی ۱۴ اسفند ماه

بازدید عمومی ۵ شنبه ۱۳ اسفند