سایر آزمایش‌های قسمت دوازدهم چیستا

آتش زدن دست و نسوختن آن

هشدار:
از انجام این آزمایش با گاز شهری به‌شدت اجتناب شود. گاز شهری فشار بسیار زیادی دارد و انجام این آزمایش با آن امکان‌پذیر نیست و ممکن است منجر به انفجار شود.
لازم به ذکر است که انجام این آزمایش به‌هیچ‌وجه در منزل توصیه نمی‌شود. این آزمایش باید با نظارت مسئولین آزمایشگاه و مربیان علمی مدارس انجام شود تا ایمنی آن رعایت شده و شرایط آزمایش در کنترل افراد باشد. انجام آزمایش اگر با سهل‌انگاری و بی‌دقتی وعدم رعایت نکات ایمنی صورت گیرد خسارات جبران‌ناپذیری به همراه دارد.

در این آزمایش مقداری آب و صابون در ظرفی قرار داده‌شده‌اند و سعی می‌شود توسط این محلول کف تولید شود.

fanamouz_chistaa12-4-1علاوه بر آن مقداری گاز متان درون این محلول وارد می‌شود. حباب‌های گاز متان که سبک‌تر از هواست در مایع مشاهده می‌شود.

fanamouz_chistaa12-4-2
مقداری از این محلول به همراه کف برداشته می‌شود و در دست نگه‌داشته می‌شود.

fanamouz_chistaa12-4-3

fanamouz_chistaa12-4-4با روشن کردن فندک و آتش زدن دست مشاهده می‌شود که درحالی‌که شعله‌های آتش‌دست را احاطه کرده است اما دست نمی‌سوزد.

fanamouz_chistaa12-4-5تنها سیزده گاز وجود دارند که از هوا سبک‌تر هستند و گاز متان هم یکی از آن‌هاست. درواقع هنگامی‌که گاز متان از محفظه‌اش خارج می‌شود، با توجه به اینکه متان یک هیدروکربن بسیار قابل اشتعال است با جرقه فندک به‌سرعت آتش می‌گیرد. از طرفی آب موجود در محلول بیشتر حرارتی را که هنگام آتش زدن محلول تولید می‌شود، جذب می‌کند و لذا حرارت ناشی از احتراق به میزان کمتری به دست منتقل می‌شود که این میزان برای سوختن دست کافی نیست.