سایر آزمایش‌های قسمت دوازدهم چیستا

آتش زدن آرد

در این آزمایش مقدار کمی آرد در داخل قیفی که انتهای آن شیلنگ پلاستیکی متصل است، ریخته شده است.

fanamouz_chistaa12-1-1
شعله‌ای در بالای قیف نگه‌داشته می‌شود.

fanamouz_chistaa12-1-2از طریق شیلنگ، هوا به قیف دمیده می‌شود و این امر باعث پخش شدن آرد به‌صورت پودر در هوا می‌شود و پودر آرد به‌محض رسیدن به شعله‌ای که بالای آن قرار داده‌شده است، شعله‌ورتر می‌شود.

fanamouz_chistaa12-1-3دلیل احتراق آرد را می‌توان این‌گونه بیان کرد که آرد از نشاسته درست‌شده است و نشاسته نیز جزء دسته کربوهیدرات‌ها است. هیدرات‌های کربن از اتم‌های کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل‌شده‌اند و قابلیت سوختن دارند؛ اما هر ماده‌ای که به‌صورت پودر در هوا معلق است، سطح بیشتری در معرض اکسیژن هوا با توجه به حجم اندک ماده نسبت به توده طبیعی همان ماده را دارد. ذره‌های آرد آن‌قدر کوچک هستند که فوراً می‌سوزند. وقتی یک‌ذره بسوزد بقیه ذره‌های نزدیکش را هم روشن می‌کند و آن‌وقت شعله به وجود آمده تمام ابر آرد را شعله‌ور کرده و آرد می‌سوزد؛ لذا آرد به‌صورت پودر در هوا منفجر می‌شود و این در حالی است که توده آرد در ظرف نمی‌سوزد و آتش نمی‌گیرد.